Przejdź do treści strony

Kołowy Transporter Opancerzony 8x8 Rosomak

czytaj

Zobacz naszą ofertę

Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

W dniu 11 kwietnia 2012r Rosomak S.A. uzyskały ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA o Nr 22/I-59/T/WIII/2012 wystawione przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,potwierdzające pełną zdolność Spółki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE z ważnością do dnia 10 kwietnia 2019r.
Zdolność Spółki do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli TAJNE w systemach komputerowych potwierdza ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO Nr 4/2012 wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego na okres do dnia 15 stycznia 2017r.

Ostatnia aktualizacja: 08 stycznia 2015r.