Przejdź do treści strony

Kołowy Transporter Opancerzony 8x8 Rosomak

czytaj

Zobacz naszą ofertę

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Stosując Zintegrowany System Zarządzania realizujemy misję utrzymania na rynku krajowym znaczącej pozycji dostawcy wysokiej jakości sprzętu na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wkraczania na nowe rynki dla zapewnienia satysfakcji Klientów, przy zachowaniu poziomu zysku umożliwiającego dalszy rozwój, poprzez:

kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako solidnej marki dbającej o klienta, pracowników i środowisko,

stałe monitorowanie potrzeb Klientów oraz badanie stopnia ich zadowolenia,

kwalifikowany dobór i weryfikacja poddostawców i wyrobów,

świadome stosowanie zasady, że wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość, ochronę środowiska, bezpieczeństwo informacji oraz BHP

działania marketingowe na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu,

działalność zakładu oparta na aktualnych normach i aktach prawnych oraz na zapobieganiu zanieczyszczeniom, wypadkom przy pracy, schorzeniom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania na podstawie zebranych danych i oceny spełnienia celów jakościowych i środowiskowych,

dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Ponadto realizując strategię bezpieczeństwa utrzymujemy zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka, zapewniamy bezpieczeństwo własnych, jak i powierzonych przez Klientów informacji poprzez:

przydzielanie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,

zapewnienie integralności przetwarzanych danych,

podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych,

prowadzone inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną.

ROSOMAK S.A. zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonego zgodnie z przyjętą metodyką.

 

Siemianowice Śl., dn. 10.09.2014 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2015r.